text.skipToContent text.skipToNavigation
Menu

MILIEU

Als business unit van RET Bouwproducten - onderdeel van TABS Holland -  en grote speler in de wereld van houtmaterialen hechten wij veel waarde aan ons milieu. Bossen zijn van levensbelang voor mens en dier.

Als alle bedrijven ter wereld gecertificeerd hout in- en verkopen, verzekeren we ons van een oneindige bron van leven en werk. Deze certificering garandeert, dat het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos:  na het oogsten wordt er weer bos terug geplant. En dat is belangrijk. De aanwas van nieuw bos betekent opname van Co2 en het uitstoten van zuurstof (O2). Reden des te meer voor ons om zoveel mogelijk FSC of PEFC gecertificeerd hout te kopen. Zo vormen wij een schakel in de keten van duurzaam geproduceerd hout.

In 2019 importeerden de TABS Holland bedrijven gezamenlijk 100% van het naaldhout, 88% van het hardhout en 98% van het plaatmateriaal met een FSC®- of PEFC™- keurmerk.

Klik hier voor het FSC-certificaat
Klik hier voor het PEFC-certificaat
​​​​​​​

Circulariteit

In de sector van interieurbouw zien we een steeds sterkere beweging richting circulair bouwen. Circulariteit is gericht op de zogenaamde 3 R’s:

•    Reduce (minimaal grondstofgebruik)
•    Reuse (maximaal hergebruik van producten en onderdelen)
•    Recycle (hoogwaardig hergebruik van grondstoffen)

Een mooi voorbeeld, dat hier op inspeelt is Kronospan. De wereldwijd opererende marktleider in spaanplaat gebruikt als grondstof voor haar producten afval van zaagfabrieken. Spaanplaat zelf is een product dat zeer goed te recyclen is, doordat het eenvoudig opnieuw te versnipperen en verlijmen is. Kronospan zelf zegt over hun circulariteitsdoelstellingen het volgende:

•    Wij garanderen de laagst mogelijke impact op grond, water en lucht
•    Wij zetten maximaal in op recycling en op het aanjagen van recycling van hout residu door andere fabrikanten
•    Wij gebruiken chemicaliën enkel op een veilige, gezonde en milieuvriendelijke manier
 

MVO

Binnen TABS Holland, de holding waar RET Interieur deel van uitmaakt, wordt op diverse manieren gewerkt aan duurzaamheid. Er zijn op het gebied van afvalinzameling en circulariteit van materialen diverse initiatieven en pilots. Bij een aantal vestigingen van Jongeneel zijn milieustraten ingericht. Er wordt met klanten meegedacht om efficiëntie in de bouwlogistiek te vergroten en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Recycling van materialen en het terugdringen van afval en gebruik van plastic wordt steeds belangrijker. TABS Holland hecht daarbij veel waarde aan een milieuvriendelijke verwerking en distributie van hout en niet-houtachtige producten, zowel binnen Nederland als in het buitenland.
 

Meedenken

Heb jij een vraag omtrent het circulair toepassen van ons materiaal, of wil jij weten wat de herkomst van een bepaald product is? Neem dan contact op met ons RET Interieur verkoopteam. Zij kunnen alles vertellen over het zo duurzaam mogelijk toepassen van onze producten.