text.skipToContent text.skipToNavigation
Account Categoriën
Sluiten
Calculeren een bijna onbegonnen zaak .. wat nu?

22/06/2021

Calculeren een bijna onbegonnen zaak .. wat nu?

Calculeren een bijna onbegonnen zaak.. Wat nu?

De stijgende en zelfs exploderende prijzen van o.a. massief hout, berken-multiplex en mdf, houden de gemoederen in interieurland flink bezig. Calculeren lijkt zo haast niet meer mogelijk met elke dag veranderende prijzen. En als projecten uitlopen worden ze snel verliesgevend.

Dit kan je doen!
Voor toekomstige orders is het van belang dat na het afsluiten van de order ontstane prijsverhogingen en/of heffingen aan de afnemer mogen worden doorberekend. Als je de CBM-interieurbouwvoorwaarden van toepassing verklaart op de overeenkomsten met je klanten is dat geborgd door artikel 2 lid 3 van die voorwaarden. Als je dat niet doet, is het advies om in je orderbevestigingen en offertes diezelfde clausule op te nemen. Deze luidt als volgt:

Opdrachtnemer heeft het recht om verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan opdrachtgever door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.”

Deze bepaling kun je ook al in de offerte/opdrachtbevestiging/overeenkomst zelf opnemen voor het geval de opdrachtgever misschien de algemene voorwaarden van de hand wijst. De wet biedt ook mogelijkheden. Voor de hand liggende wettelijke mogelijkheden zijn onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW), kostenverhogende omstandigheden (artikel 7:753 BW) en overmacht.


Risico van de ondernemer?
Haperende toeleveringen, stijgende prijzen en beperkte beschikbaarheid van materialen zijn normaal gesproken weliswaar voor risico van de ondernemer, maar nu dit zich in zulke extreme mate voordoet, wordt het bijna onmogelijk om de verplichtingen uit de overeenkomst na te leven en kan dat een onvoorziene omstandigheid zijn die niet (geheel) voor rekening van de aannemer behoort te blijven. Hoe een rechter op dit moment zal oordelen op een dergelijk verzoek is niet te voorspellen. Toch lijken de huidige omstandigheden reden te zijn om aan te nemen dat dit niet langer voor rekening van jou als opdrachtnemer alleen kan blijven.
De weg langs de rechter kost tijd en geld. Aangeraden wordt om met deze kennis onder de arm zo vroeg mogelijk in gesprek te treden met je opdrachtgever.


Een lastig gesprek?
Het aangaan van het gesprek is omwille van de winstgevendheid van de opdracht belangrijk. Echter in de praktijk worden dergelijke gesprekken als “lastig” ervaren en het liefst uit de weg gegaan. Uit de weg is alleen geen optie. Een goede voorbereiding op het gesprek helpt.


Wil je meer informatie over de juridische mogelijkheden of wil je tips om het gesprek met een opdrachtgever voor te bereiden neem dan contact op met de branchevereniging CBM: info@cbm.nl.

Bron: CBM  – artikel exploderende prijzen 10-06-2021
https://www.cbm.nl/nieuws/exploderende-prijzen/